Bhogi Pradosham Shiva Abhishkekam at Parashakthi Temple

13 January 2018 - 9:00am to 7:00pm
Phone: 
+1 248 322 4731
Venue: 
Parashakthi Temple, 551 W. Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
JANUARY 13th SATURDAY: BHOGI 09:00 AM Sri Kubera Shiva Lingam Abhishekam 09:30 AM Sri Navagraha Abhishekam 10:30 AM Sri Venkateswara Abhishekam 06:00 PM Sri Lakshmi Narasimha Abhishekam 07:00 PM Pradosham - Sri Somasundara Shiva Linga Abhishekam