Pradosham shiva abhishekam at parashakthi temple

18 July 2017 - 9:30am to 7:15pm
Phone: 
+1 248 322 4731
Venue: 
Parashakthi Temple, 551 W. Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
July 18th Tuesday 09:30 AM Sri Kubera Shiva Lingam Abhishekam, 10:30 AM Sri Subrahmanya Swamy Abhishekam, 04:00 PM Rahu Kala Archana, 06:30 PM Sri Devi Parashakthi Abhishekam, 07:15 PM Pradosham Sri Nandikeswara Sahitha Sri Shiva Abhishekam