Religious Events at Bharatiya Temple in Troy

2 May 2019 - 10:00am to 6 May 2019 - 7:30pm
Phone: 
+1 248 879 2552
Venue: 
Bharatiya Temple 6850 N Adams Rd, Troy, MI 48098
Description: 
Religious Events @ Bharatiya Temple --------------------- Thursday, May 2, 2019 10:00am-11:00am Ganesh Abhishek 7:00pm-7:30pm Ganesh Stotras Parayan ==================================== Friday, May 3, 2019 10:00am-11:00am Devi Abhishek/ Lalitha Sahasranam 7:00pm-7:30pm Devi Puja/Lalitha Sahasranam Parayan ==================================== Saturday, May 4, 2019 10:00am-11:00am Venkateswara Moola Vigraham Abhishek, chanting Taitriya Upanishad, 11:00am-11:45am Purusha Suktham, Narayana Suktham , Sri Suktham and Vishnu Sahasranam 7:00pm-7:30pm Venkateswara Puja ==================================== Sunday, May 5, 2019 Baisakh Maas starts 10:00am-10:30am Sri LakshmiNarayan Abhishek 10:30am-11:00am Pranayam, Meditation and Bhajans 11:00am-11:45am Bhajans by Mrinalini Arkatkar and group 11:45am-12:00pm Maha Aarti 6:00pm-7:00pm Navagraha Abhishek ==================================== Monday, May 6, 2019 10:00am-11:00am Rudrabhishekam 7:00pm-7:30pm Rudrabhishekam ++++++++++++++ Contact details Temple Office : (248)879-2552 Email: troybttemple@yahoo.com Priestly Service : (248) 878-7072 Email: religious.bttemple@gmail.com