Sri Devi Vaaraahi Homam at Parashakthi Temple

16 March 2018 - 9:30am to 9:00pm
Phone: 
+1 248 322 4731
Venue: 
Parashakthi Temple, 551 W. Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
MARCH 16th FRIDAY 09:30 AM Sri Kubera Shivalingam Abhishekam 10:30 AM Sri Tantrik Ganapathi Abhishekam 11:00 AM Sri Swarna Lakshmi Homam 06:30 PM Sri Devi Parashakthi Abhishekam followed by Sahasranamarchana 09:00 PM Surya Hora Sri Devi Vaaraahi Homam