Sri Madhva Navami at Parashakthi Temple

13 February 2019 - 9:30am to 7:00pm
Venue: 
Parashakthi Eternal Mother Temple 551 W Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
FEBRUARY 13th - WEDNESDAY Sri Madhva Navami 09:30 AM Sri Shivalinga Abhishekam along with Sri Radhakrishna Utsava Moorthi, Sri Madhva Navami 09:30 AM Sri Venkateswaraswamy Aradhanam followed by Sri Madhva Achaarya Archana followed by Aarathi Theertha Prasada Viniyogam 06:00 PM Sri Lakshmi Narasimhaswamy Aradhanam followed by Special Archana for Sri Madhva Acharya 07:00 PM Sri Vishnu Sahasranaamam chanting followed by Archana