Sri Surya Bhagavan Swarna Kavacha Dharanam at Parashakthi Temple

16 February 2019 - 9:00am to 7:30pm
Venue: 
Parashakthi Eternal Mother Temple 551 W Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
FEBRUARY 16th - SATURDAY 09:00 AM Sri Shivalinga Abhishekam 09:30 AM Sri Navagraha Abhishekam Swarna Kavacha Dharanam for Sri Surya Bhagavan 10:30 AM Sri Venkateswara Abhishekam 06:00 PM Sri Lakshminarasimha Swamy Abhishekam 07:30 PM Sri Hanuman Chalisa chanting