Sri Swarnakarshana Kalabhairava Kalasha Puja at Parashakthi Temple

27 November 2021 - 9:15am to 7:30pm
Venue: 
Parashakthi Eternal Mother Temple 551 W Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
November 27th- SATURDAY 9:15 AM Sri Shivalinga & Sri Navagraha Abhishekam 9:30 AM Guru Hora Krishna Paksha Ashtami Sri Swarnaakarshana Kalabhairava Kalasha puja 10:30 AM Sri Venkateshwara & Sri Lakshmi Narasimhaswamy Abhishekam 7:30 PM Sri Hanuman Chalisa Chanting
Weight: 
0