Medical Services

Dr Sanjiv Kirtikant Shah

Phone: (248) 427-9003

Dr Sarada Gullapalli MD

Phone: (248) 350-9400

Dr Sayal Bhagwan MD

Phone: (810) 232-5189

Dr Shakeel Niazi

Phone: (248) 299-8300

Dr Smita Bijlani

Phone: (248) 853-7270

Dr Sonia Singh

Phone: (586) 573-4970

Dr STaj Syed MD

Phone: (313) 561-3000

Dr Suman Chintala

Phone: (586) 939-7788

Dr Syed Taj

Phone: (248) 513-4150

Every Woman OB GYN

Phone: (248) 659-1150

Pages